Posts by «happy»


Stanowiska do pracy z monitorem komputerowym.

Zachęcam do zapoznania się z przedstawionym rysunkiem i porównaniem czy Państwa „ stanowisko komputerowe” jest tak właśnie zaprojektowane. Ergonomia jest bardzo ważna. Zwracam szczególnie uwagę na monitor ekranowy, jego odległość ale i wysokość. Osoba siedząca przed nim chcąc spojrzeć prosto przed siebie, miała taką możliwość. Jest to bardzo ważne ze względu na fakt, że pracując […]
Przez happy / 3 stycznia, 2019 /W Uncategorized