Czym zajmuje się optometrysta i kiedy powinniśmy się do niego wybrać?

Wzrok jest jednym z naszych najważniejszych zmysłów, dlatego niezwykle ważny jest wybór  odpowiedniego specjalisty, do którego udamy się go zbadać.  Kiedy myślimy o badaniu oczu, w pierwszej kolejności na myśl przychodzi nam optyk i okulista. Wciąż niewiele osób wie, że wśród ekspertów dbających o nasz wzrok jest także optometrysta. Ale czym on się zajmuje?

Optometrysta

To zawód medyczny, podobnie jak okulista. Optometrysta nie zajmuje się jednak wykrywaniem i leczeniem chorób oka (jak np. jaskra), a diagnozowaniem i korekcją wad wzroku. Jest specjalistą w zakresie korygowania wad wzroku za pomocą okularów czy soczewek kontaktowych. W przypadku zauważenia zmian w oku, wskazujących na odstępstwa od norm, kieruje pacjenta do lekarza specjalisty.

Optometria

Z greckiego:

Optos = widziany

Matreo = mierzenie


To dziedzina wiedzy, której przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, aszczególnie to, co służy ochronie tego procesu.

Zadania optometrysty:

 • badanie oczu i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia nieprawidłowości,
 • badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku,
 • wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie leczenia,
 • udzielanie porad z zakresu ćwiczenia oczu,
 • dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
 • udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku.

Kiedy wybrać się do optometrysty?

Do optometrysty powinniśmy zgłosić się wtedy, gdy aby coś wyraźnie zobaczyć,musimy podjąć dodatkowy wysiłek – np. mrużymy oczy lub czekamy aż obraz sięwyostrzy. Znakiem ostrzegawczym są także bóle oczu, bóle głowy, niewyraźnewidzenie, zamazywanie się obrazu, zmęczenie oczu czy zez. Warto wybraćprofesjonalnego optometrystę także wtedy, gdy po prostu chcemy wybraćodpowiednie okulary czy soczewki kontaktowe.

Przyrządy optometrysty:

 • Tablice tekstowe / optometryczne –  służą do badania zaburzeń widzenia. Pozwalająocenić wadę wzroku, możliwości adaptacyjne oka oraz określić możliwościkorekcji.
 • Foropter – dzięki niemu można dobrać właściwe szkła dookularów u pacjentów z wadami wzroku.

 • Autorefraktometr – urządzenie wykonujące komputerowe badaniewzroku. Określa ostrość wzroku, poprzez wykonanie pomiarów krzywizny rogówkioraz soczewki oka.

 • Tonometr – przyrząd do mierzenia ciśnienia, np. ciśnieniawewnątrzgałkowego.

 • Biomikroskop– przyrząd do obserwacji przedniego odcinka oka, a przy zastosowaniudodatkowych soczewek – także do obserwacji tylnej części oka.

 • Oftalmometr – służy do pomiaru krzywizny przedniejpowierzchni rogówki, a w szczególności do mierzenia stopnia i osi astygmatyzmu.

W Wielkiej Brytanii, Irlandii,Niemczech, Holandii i w krajach skandynawskich optometrysta jest osobąpierwszego kontaktu, a w przypadku konieczności kieruje do okulisty. Aby zostaćoptometrystą należy ukończyć studia magisterskie na kierunku lub specjalnościoptometria lub studia podyplomowe z optometrii. W Polsce pracuje 1,5 tys.optometrystów.

Źródła: Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki,Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, Wikipedia.